Case Study - Large Residential

Portalen - Lillestrøm Akershus

Nærings - og boligbygg i Lillestrøm bygget etter BREEM-standard. Her har de skapt kontraster både i form og farge ved å bruke forskjellige formater av fargene Cembrit Patina Original 020, 050 og 222.

Facts

Country: Norway
Year: 2016
Architect: LPO Arkitekter AS